BĂNG TẢI MÁY DÒ KIM LOẠI THỰC PHẨM.

 

Thiết Bị VN chuyên cung cấp phụ tùng máy dò kim loại thực phẩm.

Hiện tại Thiết Bị VN đang cung cấp băng tải máy dò kim loại thực phẩm các dòng máy sau:

1. Máy dò kim loại thực phẩm A&D

2. Máy dò kim loại thực phẩm Anritsu

3. Máy dò kim loại thực phẩm Ishida

4. máy dò kim loại thực phẩm Square

5. Máy dò kim loại thực phẩm Loma

 

Để tham khảo thêm thông sô kỹ thuật, đặt hàng. Quý Khách Hàng xin liên hệ:

Công ty TNHH Thiết Bị VN

Điện thoại: 0949384477

Email: info.thietbivn@gmail.com

BĂNG TẢI MÁY DÒ KIM LOẠI THỰC PHẨM.

 

Thiết Bị VN chuyên cung cấp phụ tùng máy dò kim loại thực phẩm.

Hiện tại Thiết Bị VN đang cung cấp băng tải máy dò kim loại thực phẩm các dòng máy sau:

1. Máy dò kim loại thực phẩm A&D

2. Máy dò kim loại thực phẩm Anritsu

3. Máy dò kim loại thực phẩm Ishida

4. máy dò kim loại thực phẩm Square

5. Máy dò kim loại thực phẩm Loma

 

Để tham khảo thêm thông sô kỹ thuật, đặt hàng. Quý Khách Hàng xin liên hệ:

Công ty TNHH Thiết Bị VN

Điện thoại: 0949384477

Email: info.thietbivn@gmail.com

 

Công ty TNHH Thiết bị VN. GPDKKD: 0315423552 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 05/12/2018