THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
-10%
MÁY DÒ KIM LOẠI THỰC PHẨM

MÁY DÒ KIM LOẠI AND MADE IN JAPAN

-10%
MÁY DÒ KIM LOẠI A&D

MÁY DÒ KIM LOẠI THỰC PHẨM A&D

-10%
CÂN ĐIỆN TỬ THỦY SẢN

Cân Điện Tử Thủy Sản IP67

-10%
CÂN THỦY SẢN CHỊU NƯỚC

CÂN THỦY SẢN CHỊU NƯỚC

-10%
MÁY DÒ TẠP CHẤT X-RAY

XRAY AND - AD4991 SERIES

-10%
CÂN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG CHECKWEIGHER

MÁY KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG CHECKWEIGHER

Công ty TNHH Thiết bị VN. GPDKKD: 0315423552 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 05/12/2018