NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VÒNG DẦU BUSCH

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG (VÒNG DẦU) BUSCH
Nguyên lý hoạt động
Công nghệ cánh quay cho phép cấu trúc máy bơm chân không đơn giản về mặt kỹ thuật. Mức độ chân không cao - ổn định trong qua trình hoạt động liên tục được đảm bảo thông qua việc bôi trơn bằng dầu tuần hoàn, vật liệu được phối hợp hoàn hảo và sản xuất hiện đại và chính xác.

Đảm bảo khí thải sạch và không có dầu nhờ hệ thống lọc tách dầu có tích hợp hồi dầu. Khi được trang bị van dằn khí tùy chọn, thậm chí có thể xử lý một lượng lớn hơi.

Một van một chiều ở mặt bích đầu vào ngăn không khí chảy ngược vào buồng chân không khi tắt máy bơm chân không.