Công ty TNHH THiết Bị VN địa chỉ uy tín cung cấp máy và phụ tùng ngành thực phẩm
 
 
Giải pháp gia công, thiết kế thanh điện trở máy hút chân không theo yêu cầu

Thanh hàn nhiệt máy hút chân không đang được Thiết Bị VN cung cấp để nâng cấp, sửa chữa các dòng máy hút chân không công nghiệp, nhà hàng, khách sạn,...

1.  Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Henkovac

2.Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Henkelman

3. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Multivac

4. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Turbovac

5. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Old Rivers

6. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Nishihara

7. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Promarks,.v.v…

 

Để rõ hơn thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thiết Bị VN

Điện thoại: 0949384477

Email: info.thietbivn@gmail.com

Công ty TNHH THiết Bị VN địa chỉ uy tín cung cấp máy và phụ tùng ngành thực phẩm
 
 
Giải pháp gia công, thiết kế thanh điện trở máy hút chân không theo yêu cầu

Thanh hàn nhiệt máy hút chân không đang được Thiết Bị VN cung cấp để nâng cấp, sửa chữa các dòng máy hút chân không công nghiệp, nhà hàng, khách sạn,...

1.  Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Henkovac

2.Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Henkelman

3. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Multivac

4. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Turbovac

5. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Old Rivers

6. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Nishihara

7. Thanh hàn nhiệt máy hút chân không Promarks,.v.v…

 

Để rõ hơn thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thiết Bị VN

Điện thoại: 0949384477

Email: info.thietbivn@gmail.com

 

Công ty TNHH Thiết bị VN. GPDKKD: 0315423552 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 05/12/2018