MÀNG BỌC THỰC PHẨM
-10%
MÀNG BỌC THỰC PHẨM

Màng Skin film – Màng hút sát da là một loại màng nhựa, mỏng. Dùng cho sản phẩm đặt trong khay

-10%
MÀNG BỌC THỰC PHẨM

MÀNG PVC - MÀNG BỌC THỰC PHẨM

-10%
MÀNG PVC BỌC THỰC PHẨM 350mm

MÀNG PVC BỌC THỰC PHẨM RỘNG 350MM

Công ty TNHH Thiết bị VN. GPDKKD: 0315423552 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 05/12/2018