VACUUM TUMBLER WITH COOLING SYSTEM
MÁY TRỘN THỰC PHẨM (HÚT CHÂN KHÔNG) OPTION HỆ THỐNG LÀM MÁT

 

VACUUM TUMBLER WITH COOLING SYSTEM CAPACITY: 2500L / DUNG TÍCH: 2500L
 
PRODUCT: 1000KG - 1200KG/ CYCLE / SẢN PHẨM: 1000KG - 1200KG/ 1 MẺ
 
ĐIỆN ÁP: 3 PHA 380VAC
 
BƠM CHÂN KHÔNG: BUSCH 100M3/H
 
MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI/PLC MITSUBISHI
 
10 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
 
5 BƯỚC/ 1 CHƯƠNG TRÌNH
 
1 CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH
 
KIỂM SOÁT CHÂN KHÔNG, NHIỆT ĐỘ, TỐC ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẰNG MÀN HÌNH HMI
 
ẨN BỚT
 
 
 

VACUUM TUMBLER WITH COOLING SYSTEM
MÁY TRỘN THỰC PHẨM (HÚT CHÂN KHÔNG) OPTION HỆ THỐNG LÀM MÁT

 

VACUUM TUMBLER WITH COOLING SYSTEM CAPACITY: 2500L / DUNG TÍCH: 2500L
 
PRODUCT: 1000KG - 1200KG/ CYCLE / SẢN PHẨM: 1000KG - 1200KG/ 1 MẺ
 
ĐIỆN ÁP: 3 PHA 380VAC
 
BƠM CHÂN KHÔNG: BUSCH 100M3/H
 
MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI/PLC MITSUBISHI
 
10 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
 
5 BƯỚC/ 1 CHƯƠNG TRÌNH
 
1 CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH
 
KIỂM SOÁT CHÂN KHÔNG, NHIỆT ĐỘ, TỐC ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẰNG MÀN HÌNH HMI
 
ẨN BỚT
 
 
 
 

Công ty TNHH Thiết bị VN. GPDKKD: 0315423552 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 05/12/2018